Tel: 05395092313
Email: iletisim@neoder.org
Nefesin En Büyük GücündürÇiftin Nefesi ile Tanıştınız mı?Torus Nefesi ile Enerjini Dengele

Nefesin En Büyük Gücündür

Round Nefes ile Kaderinin Farkında Ol...

Read More

Çiftin Nefesi ile Tanıştınız mı?

Sadece Nefes Akademisinde

Read More

Torus Nefesi ile Enerjini Dengele

Nefesini Kalbinden Başlat, Kozmik Kalbe Bağlan! Dünyayı Şifalandır.

Read More

Mavi Elmas Enerjisi

 

Mavi

Mavi Elmas

Evrende var olan her şey titreşimdir. Dokunduğumuz her madde, yaşayan her organizma atomlardan, atomlar ise çekirdek etrafında dönen elektronlardan, elektronlar da dalgalardan oluşmuştur. Yörüngelerinde dönen elektronlar dursa, evrendeki tüm madde gerçeği de çöker. Madde gerçeğinin çöktüğü ya da henüz tezahür etmediği o alana da KUANTUM ALAN denir. Ve bu alanda her şey dalga fonksiyonundan ibarettir. Deneysel olarak; Kuantum alan, -273 derecenin altındaki ısıda oluşur. Bu dereceye ise MUTLAK SIFIR NOKTASI denir.

Mutlak sıfır noktası, maddesel yaşamın perdesidir. Her şey orada başlar ve orada biter. Deneysel olarak sıfır noktasının altında gözlemlenen kuantum alan aslında biz madde iken de oradadır. Yani madde iken parçacık olan elektron, aynı anda dalgadır. Ta ki biz onu gözlemleyip dalgayı çökertmeyi seçene kadar… Gözlemlediğimiz şey titreşimdir aslında.

Her boyut bir temel titreşim düzeyini (temel zaman alanını) ifade eder. Bu boyutlardan birine ait bir maddenin titreşim frekansının bir şekilde diğer boyutlardan etkilenerek bir anda diğerine atlaması mümkündür. Cisimler bir anda başka bir boyuta geçebilir ve sonra yeniden kendi boyutunun frekansına dönebilir. Zaman frekansları bizim şu anımızdan geçmiş ve geleceğe doğru açılan bir zaman çizgisini oluşturur. Şu AN’ın zaman frekansı dalgasını genişletecek olursak, bizim geçmiş ve geleceğimizde yer almayan farklı bir uzay/zaman sürekliliği içerisine doğru kendimizi kaydırırız. Bu zamanda yolculuk değildir. Sadece farklı bir paralel evrene geçiştir. Oranın kendine göre farklı bir zaman akış hızı vardır. O boyut bizim zaman/uzay sürekliliğimizden ayrı bir maddesel realitedir.

Geçmiş gelecek ve şimdi ardarda gelen devreler halinde birbirini takip eden titreşimler serisidir. Şimdiki zamanı belirleyen titreşim dalgasının genliği-dalga boyu ve vuruş genişliği üstünde bir sapma yaratarak zaman frekansları arasında karışıklık yaratarak bir zaman diliminden diğerine sıçrayabiliriz. Zaman çizgisinin kendisi üst- üste binen üç boyutlu elektromanyetik frekanslardan kurulu bir hologramlar bütününü temsil eder. Her bir AN bir uzay/zaman hologramı’nı ifade eder.

Zaman” dediğimiz (Einstein’ın 4. boyut adını taktığı) kavram tamamen enerji – madde ve mekan üçlüsüne bağlı bir gelişimdir; madde – enerji – mekan sistemleri sabit değişmez kalırlarsa zaman diye bir şey oluşmaz. Ve bizi lineerliğe mahkûm eden şey, aslında zamanı algılayışımızdır.

Evrende her şey çoklu sistemde çalışır, aynı anda, her noktada. Bizim varlığımız da bu çokluluğun içindedir. Bir boyutta kederliyken diğer boyutta mutluyuz. Bir boyutta hasta iken diğer boyutta sağlıklıyız. Bir boyutta kasvetliyken diğer boyutta neşedeyiz. Bir boyutta katil iken diğer boyutta masumuz. Bu çok boyutluluğa rağmen kendimizi tek bir akış içinde zincirli zan ederiz… Sadece zan… Hasta isek hastayızdır, fakir isek fakir, mutsuz isek mutsuz. Bizi bu zanda tutan şey ise bir kere çökerttiğimiz için düşkünlük gösterip bir daha değiştirmediğimiz düşüncelerin titreşimidir… Sadece titreşim…

MAVİ ELMAS ENERJİSİ HAKKINDA MİKAİL BİLGİLERİ

Mavi Elmas Enerjisi, bizi tek bir titreşime zincirli olmaktan kurtaracak olan holistik algının enerjisidir. Mavi Elmas enerjisi, çoklu titreşimi algılayıp özgür seçimler yapabileceğimiz, bu yüzden yaratım gücümüzle bizi buluşturacak olan enerjidir. Boyutlar arasında hareket etmenizi sağlar. Çünkü sizi içsel huzur ve yaratıcı şefkatin derin duygusunda merkezlendirir. Bu merkezlenmeyi gerçekleştirdiğiniz zaman, bu içsel güç ve kuvvet ile ve içsel bağlantınızı ve yön duygunuzu kaybetmeden diğer frekansları deneyimleyebilirsiniz. Ters etkiler olmadan beşinci, dördüncü ve üçüncü boyut enerjilerinde maceraya atılabilirsiniz. Siz Dünya Gezegeninde çok boyutlu bir alana açılırken etrafınızdaki dış dünya ile etkileşmeye ve onu şekillendirmeye başlarsınız!

diamondman

Zaman çizgilerinin başlatıcıları ve yüksek frekanslarda gezegensel bilincin birlikte yaratıcıları olursunuz. Galaktik dalgalara binme ve yaratıcı ışık maceralarında frekansları değiştirme güvenini kazanırsınız.

2015 yılında, güçlü Elmas Işık enerjileri, bilincin daha ileri hızlanmasını ve ruhsal ve fiziksel evrim için DNA kodlarının daha ileri aktivasyonlarını yaratacak. Bu yeni Zaman Spiralinin adı Mavi Elmas Yoludur.

Mavi Elmas enerjisi çok – boyutlu varlığınızı tehlikesizce ve tam olarak deneyimlemenizi sağlayan frekanstır.

Işık Bedenin hareket ve hisler olan iki veçhesi, Çok Boyutlu Aracı yaratmak için birlikte çalışır. Bu araç Kalpte merkezlenir ve buradan Denge merkezi olarak tüm Bilinçli Yaratım kaynaklanır. Bu Kalp Merkezinde olduğunuz zaman, Zamansızlık ve Mekansızlık yerinde, Sevgi ve Şefkatin İlahi Bilincinde olursunuz. Bir Yaratıma başladığınızda, seçtiğiniz seviyeye ve getirmeyi dilediğiniz yaratıma bağlı olarak, Uzay ve Zaman ile çalışmaya başlarsınız.

Geçmiş ve Gelecek her zaman değişmektedir ve herhangi bir anda ya “geçmişe” veya “geleceğe” ya da aynı anda ikisine doğru ilerliyor olabilirsiniz. Aynı anda bir çok gerçekliklerde ve zaman çizgilerinde var olabilirsiniz ve yaptığınız seçimler tüm bunlarda özünüzü ve varlığınızı etkiler. Yaptığınız seçim Şimdi Anında Gerçekliğinizi tanımlar… Tüm Zaman ve Uzayın Dayanak Noktası.

7-sept
MAVİ ELMAS ENERJİSİ NASIL ÇALIŞIR?

Beden olarak, Tepe Çakra ve Kök Çakra merkezli iki piramitin dönüşüyle oluşan bir Torus kafesi içindeyiz. Geçmiş ve gelecek arasında kendi lineer akışımızda yaşarken tüm geçmişimizin ve geleceğimizin an’a yansıyan etkileri ile mücadele ederiz. Geçmişimizde DNA etkileri, karmalar, diğer bedenlenmelerin bilgileri vardır. Geleceğimizde ise potansiyellere bağlı kaygılar mevcuttur. İkisi arasında sıkışan varlık, zihin ve temel içgüdülere bağlı bilinçaltı arasında gidip gelen bir dengesizlik yaşar.

Mavi Elmas enerjisi sizi bu düalitik enerjiden çıkarıp, kalp merkezinize odaklar ve kalp merkezinizden yükselen enerjiyle Kozmik kalbe, diğer adıyla mavi kopyanıza bağlar. Kalp merkezinizden yükselen zirvesiyle bedeninizin etrafında bir kare piramit oluşur. Piramidin bir köşesi başınız, diğer köşesi kuyruk sokumunuzdur, diğer köşeleri ise sağ ve sol elinizdir.

Başınız tepe çakranın, kuyruk sokumunuz kök çakranın enerjisindedir. Sağ eliniz sol beyin frekanslarıyla, sol eliniz sağ beyin frekanslarıyla çalışır. Sağ ve sol beyin dengesi bilinç için önemlidir. Sağ beyin dediğimiz özelliklerimiz ise bedenin alt kısmında bulunan ikinci beynin özellikleridir diğer yandan. Ruhsal ve bedensel sağlığın, zekanın, huzurun, dengenin gerçekleştiği bu frekans sevginin freakansıdır. Ve kalp merkezli bir nefes tekniğiyle gerçekleşir.

Bu yüzden ELMAS piramidin enerjisi içindeyken tepe çakra- kök çakra- sağ beyin-sol beyin- üst beyin- alt beyin gibi merkezlerinizin hepsinin eşit katılımında olan çoklu bir enerji sistemi içindesinizdir. Mavi Elmas enerjisinin çoğulluk -çok boyutluluk özelliği bu sistemin sonucudur.

mavi elmas

SİZ; Bu çoklu sistemin içerisinde ve aynı zamanda dünyada olduğunuzda, karmanızın, paralel evrenlerinizin, geçmişinizi ve geleceğinizin tüm veçheleri içindeyken kendi merkezinizde olmayı deneyimlersiniz. Kalpten başlayan bütünsel bir nefes kullanıyorsanız kararlarınız da merkezinizin yetkisindedir. Kalbin merkezi; zihine, içgüdülere, evrenden ya da dünyadan gelen titreşimlere göre değil ışık ve sevginin titreşimiyle karar verir.

Bu titreşimin ritmi, kalp atışı gibidir. Mavi Elmas ile çalışırken bu frekansı hissedersiniz.

Daha önceki tüm titreşimler sabit ve elektriğin düz akımı gibidir. Mavi Elmas enerjisi ise ALTERNATİF AKIM özelliği taşır.

Mavi Elmas Enerjisi, bizi tek bir titreşime zincirli olmaktan kurtaracak olan holistik algının enerjisidir. Mavi Elmas enerjisi, çoklu titreşimi algılayıp özgür seçimler yapabileceğimiz, bu yüzden yaratım gücümüzle bizi buluşturacak olan enerjidir. Boyutlar arasında hareket etmenizi sağlar. Mavi Elmas enerjisi diğer enerjiler gibi ağrıyan yeri geçirmek, bedenleri şifalandırmak için değildir sadece… Mavi Elmas enerjisi, ağrıyan yerinizin size öğretmek istediği bir şey varsa, ağrınızı geçirmez… Mavi Elmas enerjisi, bütünsel bir bilincin şifası için çalışır, holistiktir, çokludur, çoğuldur. Bütünle birlikte şifalandırır. Tüm zamanlarda, tüm bilinçlerde, tüm bedenlerde… Bu nedenle, tüm boyutlarınızdaki ağrı geçene kadar ağrınız devam edecektir.

Dünyadaki insanların Mavi Elmas bilincini anlaması için kendi boyutlarında geçecek zamana ihtiyaçları vardır… Bu geçen zaman içinde gelmeniz gereken bilince ulaşıncaya kadar yolunuz devam edecektir. Kıskançlık, öfke, bencillik, düşkünlük vb bilinç seviyelerinden yükselene kadar pozitif sonuçları göremeyebilirsiniz… Mavi Elmasın şifası sadece algıladığınız bu boyut bedenlerinizde değil, holistik olarak tüm zaman ve bedenlerinizde ve bilinçlerinizde çalışır….

mavi elmas piramit

Mavi Elmas Enerjisi Uyumlaması için  Nefes Akademisi ile iletişim kurabilirsiniz.

Nesrin Dabağlar

Uyumlama İçin : 0539 509 23 13

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fesih Nefesi

Yaptığınız hayat anlaşmalarının eseri ve esiri olduğunuzun farkında mısınız? Hayat boyu anlaşmalar yaparız; dürüst olma anlaşması, temiz tertipli olma anlaşması, sabırlı olma anlaşması, sessiz olma anlaşması,

Read More
Dedektif Nefes

Kavram ve kişiler ile sizin ilişkiniz hangi duyguya bağlı ise, o duyguyu üreten endokrin bezin sorumluluk alanında enerjisel blokaj ve zamanla da fiziksel rahatsızlık yaşarsınız. Bedeninizdeki her hastalığa karşı hayatınızda […]

Read More
Rahim Nefesi (Double Nefes)

Rahim Nefes Çalışması, sıradışı bir nefes çalışmasıdır. Eski Kızılderililerden Toltek  Uygarlığında, kadının gücü ve Rüya farkındalığı büyük önem ve farklılık taşırdı. En usta şamanlar, doğum yapmış, bilge kadınlardı. Kadınlar enerjiyi bükme […]

Read More
Rüya Dizimi BAH’RA Çalışması

BAH’RA Çalışması, rüya analizinin “Birleşik Alan” içinde yapıldığı özel bir çalışmadır. Birleşik Alan Nedir? “Evrende parçacık olarak adlandırılan her şey, evrendeki tüm kuvvetler, varlık okyanusundaki dalgalardır. Bu alan birleşik alandır, […]

Read More
Torus Nefesi

İnsan bedeninde çakralar, Torusun merkezinden geçen ana hat üzerindedir. Tepe çakrası ile kök çakra arasındaki manyetik alanın merkez noktasında ise kalp çakrası vardır. Kalbin taşıdığı yüksek manyetik alan, bedenin etrafındaki […]

Read More