Tel: 05395092313
Email: iletisim@neoder.org
Nefesin En Büyük GücündürNefes Al Nefes OlTorus Nefesi ile Enerjini Dengele

Nefesin En Büyük Gücündür

Round Nefes ile Gücünün Farkında Ol...

Read More

Nefes Al Nefes Ol

Sadece Nefes Akademisinde

Read More

Torus Nefesi ile Enerjini Dengele

Nefesini Kalbinden Başlat, Kozmik Kalbe Bağlan! Dünyayı Şifalandır.

Read More

Rüyaların İşlevleri

RÜYA ANALİZİNİN İŞLEVLERİ
*Bilinçaltında saklı duyguları ve düşünceleri bilince taşımak
*Tüm gün aldığımız bilgilerin tasniflenmesi ve depolanmasına yardımcı olmak
*Gereksiz bilgilerin rüya yoluyla dışarıya atılmasını sağlamak
*Öğrenmenin pekişmesini sağlamak
*Bilgilerin uzun süreli hafızaya aktarılmasına yardımcı olmak
*Zihin yoluyla tanımlanamayan duygu-düşüncelerin rüya bilinciyle tanımlanmasını sağlamak
*Lineer zaman algımız ile holistik zaman algımızın arasında dengeyi sağlamak
*Psikolojik durumumuz hakkında uyarıcı bilgiler vermek
*Fiziksel durumumuz ve sağlığımız hakkında uyarıcı olmak
*Paranormal rüyalar yoluyla geçmişten ya da gelecekten uyarıcı mesajlar vermek
*Zihin yoluyla alamadığımız durugörüsel bilgilere ulaşmamızı sağlamak
*Rüya bilinciyle (Lucid olma) buluşmamızı sağlamak
*Rüya deneyimleri yoluyla geçmişimizin duygu kayıtlarını temizlemek
*Rüya kontrolü yoluyla (oneiroloji) hayat seçimlerimizi olumlu değiştirmek
*Rüya yoluyla şamanik alemlere girip alt-üst dünyalar hakkında ustalaşmak
*Rüya yoluyla şamanik yetenekleri geliştirmek
*Gelecekten uyarıcı mesajlar almak
*Rüya yoluyla istiare (niyet ve cevap) yaratmak
*Uyanık bilinç ve rüya bilinci (Fiziksel beden- Rüya Beden) farklılıklarını kavramak

Ömrümüzün büyük bir kısmı uykuda yaşanır. Bu sırada gördüğümüz bazı rüyalar birebir gerçekleşir. Bazı rüyalarımız ise semboller ile mesaj verir. Birbirinden farklı olan tüm rüyaların dilini çözmek ve rüyaları yorumlamak için temel bazı bilimlerin ve rüyayı görenin kişisel bilgilerinin bilinmesi gerekir.

Rüyayı, sıradan yorumlayıp geçmek; gelecek zaman potansiyellerinin olumsuz oluşmasına neden olabilir. Gelecekle ilgili  bize mesaj taşıyan rüyalar, bu yüzden ayrıntılı çalışmalar ile incelenmeli ve önemsenerek yorumlanmalıdır. Çünkü, Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda ama farklı viteslerde gelişen realitelerdir. Bu realiteler arasındaki  zaman açılımları, bilgi değiş tokuşunu sağlamaya yeterlidir. Ve biz; rüyalarda zamanın açılımlarını ziyaret ederiz.

Kontrolsüz rüyalar ve kontrol edilebilen rüyalar kişinin rüya yeteneğini belirler. Rüya görmek, rüyaya bilinçli geçiş, rüyada yaratmak ve rüyayı kontrol etmek için; farkındalık takibi, egonun disiplinli kurallarla dengeye kavuşması ve bilinçaltındaki hikâyelerimizin duygu kayıtlarının temizlenmesi mümkündür. Bu gelişim; kişinin psikolojik ve fiziksel sağlığı üzerinde olumlu etki yaratır. Kişisel gelişimine katkıda bulunur.

Rüya metaforlarının anlamları, kişilerde değişlik gösterir. Özellikle kişisel gelişim alanında çalışan ve koçluk yapanlar için bilinçaltı-bilinçdışı bilgileri, danışanın içselliğini keşfetmesi, blokaj yaratan kayıtlarını temizlemesi ve doğru vizyonlar kurması için mutlak gereklidir. Rüyalar bu konuda önemli yol göstericidir.

RÜYA TÜRLERİ

*Temel Rüyalar

= Psikolojik Rüyalar
= Fizikokimyasal Rüyalar

* Metapsişik (paranormal) Rüyalar

= Telepatik Rüyalar
= Durugörü Rüyaları
= Astral Seyahat Rüyaları
= Haberci (Gelecek- Uyarı- Bilgi- Keşif) Rüyalar
= Varlıklarla İrtibat Rüyaları

 RÜYA KAPILARI

1. Rüya Kapısı: Uykuya dalmanın farkındalığını yakalayabilmek

2. Rüya Kapısı: Rüya içinde başka rüyada uyanabilmek

3. Rüya Kapısı: Rüyada uyuyan bedenini bulmak
4. Rüya Kapısı: Başka dünyalara yolculuk yapabilmek

KAVRAMLAR

Rüya beyinde hangi bölümün eylemidir?

Rüya görme süresi ve aralıkları
Rüya görmeden yaşanır mı?
Rüya biliminin tarihçesi
Beyinde nöron yapısı ve rüya ilişkisi
Bilinçaltı – Bilinçdışı ile rüya ilişkisi
Rüya ile NLP ilişkisi
Rüyaya Freud bakışı
Rüyaya Jung bakışı
Bilinç, ortak bilinç ve rüya bilinci nedir?
Rüyada gezen zihin ve bilinç nedir?
Rüya bedeni nedir? Enerji beden ile farkı nedir?
Rüya ile su ve hücre bağlantısı
Sempatik ve parasempatik sinir sistemi ve rüya bağlantısı
Rüya ve nefes bağlantısı
Rüya görmede kristaller, mıknatısların etkisi
Kontrollü ve kontrolsüz rüyanın farklılıkları
Kontrollü rüya nedir (Lucid rüya)
Astral yolculuk ve rüya
Rüyadaki metaforlar ve semboller
Rüyadaki mesajlar ve uyarılar
Rüya ile analitik zekânın ilişkisi
İkinci beyin kavramının rüyayla bağlantısı nedir?
Rüya ve zaman ilişkisi nedir?
Rüya için Garnier Malet’nin teorisi
Süpereş fotonlar teorisi ile rüya açıklaması
Madde ve atom hakkındaki gerçekler
Rüya ile kuantum bilimi ve kuantum düşüncenin bağlantısı
Zaman ve uzay fiziği açısından rüya
Holografik evren ve rüya
Paralel evrenler ve rüya
Kadim bilgilerde ve kutsal kitaplarda rüya
Ünlü rüyalar
İstiare rüyası nedir? Kaynağı ve kökü nerededir?
Lucid Rüya yetenekli toplumlar
İki zıt güçle yaratılan insan gerçeği
İki güç alanının dengede olması nedir
Rüyada kullanılacak gücün biriktirilmesi
Bilinçaltının açığa çıkarılması ve temizlenmesi
Geçmiş hikâyelerin enerji kancaları
Hikayelerimizi Özetlemek yoluyla yapılan temizleme
Özetlemede nefes tekniği kullanmak
Ego nedir? Kontrolü için yapılacaklar ve rüyaya etkileri
* Kişisel önemlilik ve kendini önemsemek
* Kızgınlık ile öfke kontrolü sağlamak ve affetmek
* Bağımlılıklardan kurtulmanın önemi
* Düşkünlükler ve korunma yolları
* Aşk ve sevgi enerjisinin kullanımı ve kontrolü
* Evrenle bağlantı kurmak ve sağlamlaştırmak
* Niyetin gücü nedir? Niyeti kavramak ve kullanmak
*Kendinin ve evrenin izini sürerek iz sürücü olmak
Rüyanın katmanları nelerdir? Dairesel rüya alanları sıralaması
İlk Rüya deneyimini hatırlama
Görülen eski rüyaların taranıp tespit edilmesi
Rüya yeteneği seviyesinin tespit edilmesi
Rüyadaki zaman algı farklarını anlama denemeleri
Rüya defteri tutma yöntemleri
Rüya sembol ve metaforlarının incelenmesi
Rüya türlerini tespit etmeyi öğrenme
İçsel sessizlik sağlama çalışmaları
Uyku öncesi platform (UOP)
UOP’u zaman dilimlerine bölmek
Zaman dilimlerinin içinde hareket etme ve zamanı durdurma
Zaman çizgisinden yukarıya sıçrama ve geri dönme
UOP sonrası rüyaya geçmeden geri dönmek
Rüyaya geçişin farkındalığı ve geçiş denemeleri
Rüyaya geçişi yönetmek
1. Rüya kapısına ulaşmak
Nefesle rüya geçişi denemeleri
Double nefes ve rüya ilişkisi
Görülen rüyaların paylaşımı
Özetleme listesi hazırlamak
Özetleme nefesi uygulaması
Gelişen rüya yeteneğini inceleme ve değerlendirme
Rüyalarda rehber varlıklar ile iletişim ve onlar üzerinde gerçek otokontrolü sağlamak
2. Rüya kapısı için yapılacak çalışmalar
3.ve 4. Rüya kapılarını deneyimlemek

RÜYA ANALİZİ

1- Rüyanın geçtiği yer mekân, yani çerçeve

2- Rüyalardaki insanlar ve hayvanlar

3- Rüyadaki nesneler

4- Rüyadaki duygular

5- Rüyadaki eylemler

 

Fesih Nefesi

Yaptığınız hayat anlaşmalarının eseri ve esiri olduğunuzun farkında mısınız? Hayat boyu anlaşmalar yaparız; dürüst olma anlaşması, temiz tertipli olma anlaşması, sabırlı olma anlaşması, sessiz olma anlaşması,

Read More
Dedektif Nefes

Kavram ve kişiler ile sizin ilişkiniz hangi duyguya bağlı ise, o duyguyu üreten endokrin bezin sorumluluk alanında enerjisel blokaj ve zamanla da fiziksel rahatsızlık yaşarsınız. Bedeninizdeki her hastalığa karşı hayatınızda […]

Read More
Çiftin Nefesi (Double Nefes)

Çiftin Nefesi Çalışması, sıradışı bir nefes çalışmasıdır. Eski zamanlarda, kadının gücü ve Rüya farkındalığı büyük önem ve farklılık taşırdı.  Kadınlar enerjiyi bükme ve rüya görme konusunda özel donanımlara sahiptir. Fiziksel, beyinsel […]

Read More
Torus Nefesi

İnsan bedeninde çakralar, Torusun merkezinden geçen ana hat üzerindedir. Tepe çakrası ile kök çakra arasındaki manyetik alanın merkez noktasında ise kalp çakrası vardır. Kalbin taşıdığı yüksek manyetik alan, bedenin etrafındaki […]

Read More