Vulcanus Aslanları Geliyor

Vulcanus Aslan Burcunda

Astroidspad adında bir astroloji grubu kurdum üç ay önce. Amacım astroloji pratik tecrübemi arttırmak ve bu sırada birçok kişiye ücretsiz olarak fayda sağlamak idi… Astrolojide mitler ve astroidlerin kişisel haritalarımızdaki ruhsal etkilerini keşfetmenin mesleğime katkısını çok büyük ölçüde yaşıyorum ve mutluyum…

Sırasıyla Vesta, Zeus, Aesculapia ve Vulcanus astroidlerini analiz ettim. 250 kişinin haritasına her biri için ayrı ayrı baktım. Toplamda 1000 analiz yapıyor. İnanılmaz bir tecrübe benim için. Bu analizler sırasında, sayının çokluğu nedeniyle sosyolojik ve toplumsal ruhsal yapımız ile ilgili ilginç tespitlere ulaşıyorum. Biraz paylaşmak istiyorum izninizle…

Bu arada astroidlerin etkilerini kısaca söylemeliyim… Vesta=Yürek ateşi, Zeus= Sözümüzün İktidarı, Aesculapia= Ölümden Döndüren Öncü Şifa, Vulcanus= İtkisel Çıkış, Kozmik İçgüdü Ateşi…

Biliyorsunuz her kuşağın farklı özellikleri olur sosyolojik olarak. 60’lar, 70’ler, 80’ler kuşakları gibi… Toplumsal olaylara göre tepkisellik ve işlevsellik gösteriyor gibi görünen ruhsal özelliklerimizin, aynı kuşakta doğan kişilerin astroidlerinin aynı burçta ve aynı zodyak evinde olması ile çakıştığını gördüm analizlerimde.

Örneğin 70li yıllarda gençlik döneminde olanlar toplumsal olaylar sırasında isyan etme ve karşı koyma güçlerini ölüme meydan okuyarak yaşamışlar. Ortak yanları; hepsinin Aesculapia ya da Zeus astroidinin 11. evde olması ve vulcanuslarının ise ikizler olması. Bu etki, entellektüel olarak itkisel çıkış yapan kimlik verir. 11. ev ise, sosyal gruplar, toplumsal alanlar, siyaset, örgütlenme evidir.

(Aes: şifacı, Zeus: konuşan iktidar, vulcanus: itkisel kozmik ateştir.)

11. evin şifacısı olan çocukların kuşağı, kendi astroid yerleşimin hangi burçta olduğuna bağlı olarak da eylem türlerini gerçekleştirmiş. Örneğin; yengeç olan koruyucu olmuş, grupları toplamış, koç olan gözüpek savaşmış, ikizler olan okumuş, yazmış, meydanlarda anlatmış. Onlardan sonra gelen kuşakta ise zeus ve aes 12. eve geçiyor ki, ilginç olan nokta; bu kuşak, bir önceki kuşağın yaşadığı acı tecrübeler nedeniyle evine saklanmış, sosyal aktivistliklerden uzak durmayı seçmiştir. Zira 12. ev, gizli saklı kalan, hapishaneler, gizli hayaller evidir. Baskı altına alınanı anlatır bize…

Şimdiki dönemde, Vulcanus yengeç çocukları orta yaş sınıfını oluşturuyor ve bu dönemdeki toplumun genel sosyal ruhsallığını belirliyor. Yengeç Vulcanusun itkisel yanı yuvasal-ailesel- korunmacı- muhafazakar ve biraz içe kapalı-suskun…

Vulcanus, itkisel yanımızla ilgilidir ve uzun zamanlı yörüngesi nedeniyle kuşakların toplumsal itkilerini belirlemede etkilidir. Vulkanus, kolektif ilişkileri geliştirmek, şeyleri yapılandırmak, verimli olmak ve doğrudan doğruya ulaşmak için güç sağlar. Zodyak Döngüsünü 633 yılda tamamlar. Kozmik Ateş, erkeksi güç, itkisel davranış, kundalini enerjisi, ateşin gücü, erillik, enerji, irade, kararlılık, hırs gibi duyguları ifade eder. Karşı konulmaz içsel çıkışlar onun işidir. Vulcanus; Dayanıklılık ve yüksek güçlü enerjileri kanalize eden bir örs ile çalışır. Vulcanus, ateş enerjisini kullanarak madenleri ve metalleri işler.

2016 Yılından itibaren doğan kuşak ise Vulcanus Aslan olarak doğuyor. Umut verici bence… Durdurulamayan liderler geliyor kuşak olarak, bolca sahnede olacaklar. Dönüşüm, devrim ve liderlik veren astroidlerinin 11. eve girdiği zaman dilimlerinde onlar da ataları gibi toplumsal alanları değiştirmeye çalışacaklar. Diğer astroidlerinin burçlarına ve evlerine bağlı olarak toplumsal kuşağın ruhsal özelliklerini belirleyecekler. Bir önceki bizlerin yengeç ve 12. evin hapishane suskunluğundan çıkarak sosyal alanları değiştirecekler. Az sabır o zaman, torunlar değiştirecek dünyayı.

Nesrin Dabağlar
14 Kasım 2018