İş Hayatında Nefes

Nefes Teknikleri (Etkili iletişim ve stres kontrolü)

Temel doğru nefesin öğrenilmesi sonrasında; özel teknikler kullanılarak iş ve mesleki yaşamda başarı artışı sağlanabilir. İkna edici, dikkat çekici, güçlü, sakin, kontrollü, kriz yönetiminde başarılı, akışkan, yönetici ve belirleyici, yetenekli, olumlu, idareci, iradeli, öfkesiz ve olumlu olmak, mesleki hayatı yönetmek için gereklidir.

Heyecan, stres, hafıza, zihin, öfke, gevşeme, ikna, pozitif düşünce, empati ve sempati, kontrol edilebilen olgulardır. Yaratmak, yönlendirmek ve yönetmek için etkili iletişim, nefesle yaratılıp geliştirilebilir.

Nefeste teknikler öğrenme programında amaç ve içerik:

Doğru nefesin 4 ana maddesi

Burun kanallarının nefes özellikleri ve yönetimi

Sağ-sol beyin çalışmaları

Streste nefes kontrolü ve pozitife yönlenme

Zihin aktive etme nefesleri

Bedenden negatif enerjileri hızlıca atma

Enerji kazanımı için ateş nefesleri

Öfke kontrolü için nefes teknikleri uygulamaları

Yaratmak için imgeleme ve aktarım

Yönetim gücü kazanmak

Empati için nefes kullanmak

Kriz yönetimi sağlamak

Negatif etkilerden korunmak

Nefesle imajinasyon