Regresyon Terapisi: Neotimes

past

Kalp, Tüm Zamanlarınızın Merkezidir

Regresyon terapileri ile ortaya çıkan bilgiler çok tartışılır. Geçmiş yaşam yoktur diyen pek çok kişi, deneyimler ile ulaşılan bilgilere mantıklı açıklama bulamazlar. Bilinçaltı denilen alan, bedenin kendi yaşamındaki hatıralar ile kaplıysa, farklı zamanlarla ilgili ortaya çıkan bilgiler nerden geliyor?

Üç cevap var, bedenin DNA kayıtlarından, ortak bilgi havuzundan ve ruhun geçmiş(eş) yaşamlarından…

Hiçbirisi tek başına doğru değildir, çünkü üçü birden doğrudur.

Bu üç bilgi havuzu, iç içe yuvarlak daireler halinde bedenin bireysel alanı içinde mevcuttur. Bu bireysel alanın hangi dairesine ulaşılırsa o alandan bilgi çekilir. Hipnoz bu alanlara ulaşmanın bir yoludur. Hangi alana girebileceğinizi, tekniğin ne olduğu belirler.

Birinci havuz, DNA alanınız ve ataların kayıtlarıdır. Fiziksel bedeninizin taşıdığı genlerin ve hücrelerin içinde kayıtlı soy geçmişiniz vardır. Genleri oluşturan DNA, kodlanmış yazılım bilgilerini (%10), hurda DNA (%90) ise kodlanmamış yazılım bilgilerini taşır. Epigenetik ile ayrıca yakın geçmiş ata bilgileri taşınır. Dünyaya geldiğiniz biyolojik bedenden, uygun bir teknik ile tüm soy geçmişinizin bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İkinci havuz, ortak bilgi havuzudur. Aslında sizin yaşamadığınız kişilerin hikâyelerini tıpkı siz yaşamış gibi deneyimlersiniz. Bu deneyim, sizin girmediğiniz bir dersin video notlarını, o derse giren bir arkadaşınızdan almak gibidir. Üç boyutlu bir bilgisayar oyununun içindeki avatar olup izlersiniz bir yaşam hikayesini. Bu kayıtlar, biyolojik soy geçmişinizin datasında olmayan kayıtlardır.

Üçüncü havuz, ruhunuzun kendi eş yaşamlarıdır. İşte bu izlemlerde, zamanın küreselliği içinde yol alarak gözlemler yaşarsınız. Bu gözlem, merkezinden çıkan bir sürü kolun döndüğü bir çarkın ortasında oturmak gibidir. Tıpkı selsebilin etrafında saçılmış kaderlerde-yörüngelerde saltanat süren “Vildanlar” gibidir tüm eş yaşam ben’leriniz.

past life

Zaman Vakumlaması

Ruhun tecrübeleri ile bedenin tecrübeleri farklı tabakalardadır. Bedenin tecrübeleri, lineer zaman deneyimleridir. Ruhun tecrübeleri ise tüm zamanlarının küresel yapıdaki bilgileridir.

Bedenlerin edindiği bilgiler olgunlaşınca, merkezdeki ruha iletilerek özbilgi haline gelir. Bu yüzden bir bilgi, ruhun özbilgisi haline gelmedikçe aynı deneyim dairelerinde döner dururuz. Ve özbilgi haline getirmemiz gereken bilgiler nedeniyle evren, regresyon deneyimleri kapısını bize açmıştır.

Regresyona girebilmek için lineer zihnin askıya alınması, zaman akışının algısının değişmesi gerekir. Bu sırada beynin kimyası ve dalga frekansının farklılaşması şarttır. Zaman algısını gerçekleştiren nöronlar devre dışı kalır ve bütünsel zaman içine girilir. Hipnotik bir durumda olmanız gerektiği için regresyonun bir uzman ile yapılması uygundur.

Bu tabakaların-havuzların merkezi, bedende kalpten başlayarak dışa doğru sıralanmıştır. En dış tabaka ortak bilgi havuzuna aittir. Onun ardında içe doğru eşyaşamlarınızın tabakası yer alır. En içte ise atalarınızdan gelen DNA kayıtlarınız ve mevcut bedeninizin zihin kayıtları vardır.

Nefes yoluyla bu üç tabaka arasında bilinçli seçim yapabilirsiniz. Nefes ile bedeninizin manyetik alanına hâkim olduğunuzda, (Torus manyetiği) size tabakaların kapısını açar. Tüm yaşam deneyimlerimizin Torus alanımızda mevcut olduğu bilgisi aslında saklı eski bir bilgidir.

Aslında,Torus nefesi sırasında geçmiş- gelecek tüm zamanlarımızın içine gireriz. Ama uygulamada daha çok regresyon ile sonuçlanır. Henüz kapanmayan geçmiş çemberlerimiz nedeniyle, gelecek olası vizyonlarımızın sayısı çok fazladır. Bu yüzden geleceğimizi oluşturmadan önce geriye dönük temizlik önemlidir. Gelecek potansiyellerimizin olası sayısı ne kadar az olursa, gelecek yaşamı oluşturma yetkimiz ve erkimiz o kadar kuvvetli olacaktır.

past life

Zaman Potansiyelleri

Diğer terapilerden farklı olarak, Neotimes çalışması sırasında, bireyin bilinci ve erki hazırsa, “Zaman Vakumlaması” gerçekleşebilir. Regresyon sırasında gözlemlenen olayın realitesi kapanır ve şimdiki zamanınıza çekilir. Manyetik alanınıza hakim olduğunuz o anda bir şifa kodlaması ya da DNA aktivasyonu da yapılır. Tüm bu işlemler sonucunda, özbilgi haline getirebildiğiniz bir sorunu aşmanız ve şifalanmanız da kaçınılmazdır.

Zaman algısı bizim için doğrusaldır. Fakat zamanın aslında çok yönlü uzanımlar ve sıçramalar ile var olduğunu ispatlayan fizik formülleri vardır. İnsanın enerjisi, zamanın içindeki bu farklı uzanımlara girip çıkabilir.Geçmiş ve gelecek aynı anda iç içe ve ŞİMDİ’dedir..

Farklı bilinç hallerinde iken Zamanınızın içinde zıplamalar yapabilirsiniz.

NEOTİMES çalışması,yaşam içindeki sorunlarımıza cevaplar bulacağımız bir çalışmadır. Bu çalışma içinde, Hipnoz, telkin, regresyon, NLP, EFT yöntemleri ile birlikte özel nefes teknikleri uygulanır.

Neotimes çalışması ile tüm zamanlarınızın içinde gezip, çözümlerinizi ŞİMDİ’ye taşıyabilirsiniz…

Neotimes, DNA’nızda ve ruhunuzda kayıtlı olan tüm zamanlarınızda yolculuk yaptıran bir ZAMAN çalışmasıdır.

Bu çalışma içinde kullanılan Torus nefesi, yaşam ağacı ve çiçeği formunun sırrını taşıyan, bütün çakraların tüm potansiyel gücünü aktive edip tek bir noktada ve anda toplayabilen eşsiz bir çalışmadır. Dünyada ve Türkiye’de ilk ve tektir. Her türlü hakkı, Neoglance Markası ve Neoglance Eğitim ve Kültür Derneğine aittir, kopyalanamaz, kullanılamaz.

Nesrin Dabağlar

Regresyon Terapisi için :0539 509 23 13