Sarmal Nefes Ritmi, Holistik Algının Nefesidir

fibo

Sarmal Döngünün Büyüsü

Sarmal-Helezonik form, evrenin sırlarındandır. Altın oranın spirali, içinde güzellik ve ideali taşır. Sarmal form, ışığın izlediği yoldur. Birden çıkarak bütüne doğru giden yol, doğrusal değil helezoniktir.

Öğrenim sistemi gelecekte sarmal tekniklerle gerçekleştirilecektir. Çünkü dünya bilinci, holistik algıya geçmek üzeredir. Zihnin doğrusal algı yeteneği, bütünsel algı ile genişleme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Doğrusal algı ve öğrenim metotlarının öğrenme için kapsadığı zamandan tasarruf etmek, sarmal algı yöntemleriyle mümkündür.

Öğrenme kuramlarının içinde Bruner yaklaşımı olarak bilinen sarmal öğrenme, aslında farkında olmadığınız pek çok bilginin içinde vardır. Örneğin Kur’an’da tekrar eden ayetlerin bazılarında helezonik yani sarmal bilgi vardır.  Rahman Suresinde  “Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân” ayeti, 31 kez tekrarlayan her dairenin birbirine eş halkasıdır. Musa’nın asasını yere ve denize vurması tekrarlayan helezonik bir bilgidir.

nefesçark

5-5-5-5 Nefes Çarkı

Nefes alış verişimiz dairsel tekrarlardan oluşur. Al-Tut-Ver-Tut dairesi, nefesin sürekli tekrar eden çarkıdır. Bu nefes çarkı, bizi dünya üzerinde aynı dairede tutmaya devam eder. Rutin doğru nefes kendini sürekli tekrarlar ve dünya algısını bir çember üzerinde doğrusal olarak gerçekleştiririz. Sayma sayısıyla 5-5-5-5 nefes alış ritmi bizim en çok önerdiğimiz dengeli nefes örneğidir.

Sarmal nefes ritmi ise, çarkın kapanan bir daire olarak değil, açılan helezonik bir spiral olarak gerçekleştiği bir nefes ritmidir. Bu nefes ile çalışılması, zihnin algı sistemini holistik algıya çevirir. Önemli öğrenmeler, sınavlar, görüşmeler öncesi algı yeteneğinizi genişletir.

sarmal

Sarmal Nefes Döngüsü

Sakin bir ortamda öncelikle 5-5-5-5 ritmiyle 21 kere nefes alın. Nefesiniz kalp merkezinizden başlayarak içten dışarıya doğru bedeninizde genişleyerek açılsın. Sonra nefes alış sayınız 5, nefes tutma sayınız 8, nefes verme sayınız 13, nefes tutma sayınız 21 olmak üzere yine 21 kez nefes alın.

Sarmal nefesin ritmi, 5-8-13-21 ritmidir.  Sayılar saniye süresi değil, sayma sayısıdır. 5′ e kadar sayıncaya kadar geçen süre, yaklaşık 2 saniyedir. Bu hızla Sarmal nefesin tam bir turu yaklaşık 21 saniye sürer. Bu hızla dakikada 3 nefes almış olursunuz. 21 nefesi ise 7 dakikada tamamlarsınız. 3-5-8-13-21 altın oranın fibonacci sayılarıdır.

Anlatımda zor gibi görünüyor ama uygulamada çok kolaydır, bir kaç denemeden sonra kolaylıkla yapacaksınız…

5 sayıda Nefes almak: Dünya boyutundaki maddi ve manevi tüm ürünleri kendi varlığınıza almanızı sağlar.

8 sayıda Nefes tutmak (nefesli): Aldığınız tüm maddi manevi ürünleri varlığınızın gerekli birimlerine servis etmenizi, işlemenizi ve dönüştürmenizi sağlar.

13 sayıda Nefes vermek: İşlediğiniz ve kullandığınız dünya nimetlerinin maddi manevi artıklarının, kalıntılarının, işe yaramaz kısımlarının ve toksinlerin varlığınızdan dışarı atılmasını sağlar.

21 sayıda Nefes tutmak (nefessiz): Dünya varlığınız ve bilincinizin dinlenmesini  sağlar. Bu sırada dünya bilinciniz susar ve ortak bilince, bütüne, yaradana, bilinmeyene, görünmeyene, üst boyutlara ve içsel bilmelere ulaşırsınız. İçsel sessizlik sırasında, hem varlığınızın maddesel olmayan özüne, hem tanrısal olana ait olanı duyarsınız. Zihninizle cevap bulamadığınız soruların cevaplarını nefessiz bekleme sırasında   alırsınız.

Not: Sarmal (Spiral-Helezonik) Programlama Yaklaşımı (Bruner)

Bruner’in ‘sarmal öğrenme’ yaklaşımı holistik bir öğrenme metodudur. Sarmal öğrenmede yeni öğrenilecek konular, önceki öğrenmelerle ilişkilendirerek ve temel konuyla bağ kurularak işlenir. Öğrenen (etkinlik) merkezli program tasarımlarında ve yapılandırmacı öğrenme kuramına bağlı yaklaşımlaşımlarda kullanılır. ‘Süreklilik’’ gerektiren konu ve etkinliklerin programa yerleştirilmesini sağlar.

Sarmal yaklaşım/Spiral tasarım, kapsamın giderek genişletilmesi esasına dayanır. Öğrenme konularının yeri ve zamanı geldikçe ardışık eğitim durumlarında tekrar tekrar öğrenilmesini esas alan yaklaşımdır. İçeriğin her tekrarı daha derinliğine, soyutluğuna ve karmaşık olarak verilir. Her konunun kendi içindeki alt konuları arasında bir ardışıklık söz konusu olduğunda bu düzenleme kullanılır. Önceki öğrenmeler sonraki öğrenmelerin temelidir. Kavramlar derinliğine ve ilişkisel olarak düzenlenir.

Nesrin Dabağlar

Nefes Teknikleri Eğitimcisi

İletişim: 0539 509 23 13