Karma ve Kuantum Dolaşıklık

eaglegif.gif

Geçmişimizin bugünü yaratmış olması kaçınılmaz gerçeğimizdir. Ata geçmişimiz, bireysel geçmişimiz ve daha önceki bedenlenmelerimiz, bugünümüzün temelidir. Ektiklerimizi biçtiğimiz bu dünyada, geriye dönük tüm zamanlarımızı şifalandıran bir farkındalığa ihtiyacımız var. Bu şifayı geçmişten başlayarak şimdimizde yapabilir ve tüm geleceğimizi de değiştirebiliriz. Bu nasıl mümkün olabilir ? Geçmişimizi nasıl değiştirebiliriz?

Geçmişimizin hikayelerini değiştiremeyiz… Ama şimdideki farkındalığımızı değiştirerek, geçmişimizin yarınımıza yansıyan titreşimlerini değiştirebiliriz. Çünkü geçmiş ve gelecek sürekli birbirine geri dönen yansımalardan oluşur. Bu yansımaları zamanın içinde sürekli taşıyan kuantum alan; dairesel bir sistemde çalışır. Bu sisteme KARMA denir.

Karma, Sanskrit dilinde “yapmak, eylemek, bir fiilde bulunmak” anlamındaki “kri” sözcüğünden türetilmiştir. Karma sözcüğü farklı sözcüklerle birlikte kullanılarak, karma yasası, karmik plan, karmik telafi gibi farklı anlamlara gelen terimlerin oluşturulmasında kullanılmıştır.

Karma öğretisini anlamada “kendin-değil” ve “Koşullu Oluşum” kavramları önem taşır. Budist öğretisine göre (Dharma); “Ben” ifadesiyle bir insanı tek bir ruh olarak sınırlamak, gerçekliğe uygun değildir. Bir insan, sadece kendi varlığıyla ya da ruhuyla ifade edilmesinden çok daha fazlasıdır.

Tüm eylemler ve düşünceler, Karma’yı oluşturur ve karmaşık dünyaya yön verir. Karma öğretilerinin amacı, Karma’ya daha fazla yol açmamak ve bu döngüye bir son vermektir. Bunun için yapılması gereken ilk adım, Karma bağlığına yol açan, ruha zararlı üç sebebi anlamaktır. Bunlar; hırs , öfke ve nefret, cahillik  olarak sıralanır. Olumlu Karma için üç yol ise; alçak gönüllülük, insaniyet (şefkat, iyilik) ve anlayıştır.

Karma, zamanın akışı ile ilişkilidir ve etkisinin zamanıyla ilgili üç farklı Karma türü vardır:

  • Yaşandığı esnada oluşan Karma
  • Önceki yaşamda oluşan Karma
  • Sonraki yaşamda oluşacak Karma

Karmanın yaşanma alanı zaman olduğuna göre, bilimsel zaman tanımlarıyla da ilişkilendirmek kaçınılmazdır. Zaman, ölçülmüş veya ölçülebilen bir dönem, uzaysal boyutu olmayan bir kontinyumdur. Tıpkı ışık gibi bükülebileceği varsayılmaktadır. Bu yüzden zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığı birçok bilim adamı tarafından düşünülmektedir.

Zamanın akıp akmadığı veya hangi yönde aktığı da aynı şekilde fiziğin en tartışmalı konulardandır. Uzayzamanda olan herşey, gelişmenin içindedir. Sebep-sonuç ilişkisi zaman akış oku ile ilgili olup tersine zaman oku da teorik olarak mümkündür.

Zamanı anlayabilmek için yapılan çalışmalar, Kuantum çalışmaları ile çok farklı bir duruma gelmiştir. Çünkü Kuantum mekaniği kuralları, zaman hakkındaki tüm düşünceleri tepetaklak etmiştir. Kauntum dolanıklık diye tanımlanan, uzay ve zamandan bağımsız olarak birbiriyle haberleşme durumu, zaman hakkındaki teorileri değiştirmiştir. Fizikçi Anton Zeilinger ‘e göre Kuantum mekaniği geçmişteki olaylar üzerinde gelecekteki faaliyetlerin etkisini taklit edebiliyor. Albert Einstein’ın ünlü sözlerine göre ise, kuantum dolaşıklığının etkileri gerçekten ürkütücüdür bu anlamda.

clouds_sky_bridge_people_reflection_sea_92817_1400x1050

Bilimin keşfettiği bu mucize,  karma inancını da kuvvetlendirmektedir. İnsanların geçmişte yaşadıkları zorluklar, gelecekte yaşayacakları ile de bağlantılıdır. Bu yüzden Karma alanı, tüm zamanlarınızı içerir. Karma ile ilgili çalışmalar, aslında zamanlarımız ile yapılan çalışmalardır. Bütün zamanlarımız kavramı, üst boyutlar ve beden boyutumuz ile aynı anda içinde bulunduğumuz total bilinç halidir.

Bu bilinç, bizim bütünsel bilincimizdir ve dünyasal bilincimiz onun içinde küçücük bir alandır. Bütünsel bilinciniz, bu alanın içinde serbestçe dolaşabilen ve değiştirebilen bir yetkidedir. Bu yetkiyi; Aile Dizimi, Şifa enerjileri, Nefes, Hipnoz, Regresyon, Birleşik Alan Çalışmaları, Rüya analizi gibi çalışmalar ile keşfedebilirsiniz.

Karmik bağları kesmek, Atalardan, Duygulardan, Travmalardan ve Acı bedeninden özgürleşmek mümkündür.  Kullanacağınız bazı teknikler ve  yöntemler ile yarınlarınızı daha dengeli yaşayabilirsiniz.

Hipnoz, Regresyon, Nefes, Çakra Çalışmaları, Enerji Şifa Çalışmaları, Birleşik Alan Kullanımı, Kauntum Bilgileri ve Rüya Analizi gibi  konular zamanı anlamak ve karmayı şifalandırmak için gitgide daha çok kullanılmaya ve mantıklı bulunmaya başlamıştır.

Çok değil kısa bir süre sonra, fiziksel tedaviler ile birlikte ” Zamanlarımızı Şifalandırma” tedavileri de kuantumla el ele vererek bilimsel hale gelecektir.

Nesrin Dabağlar

İletişim:

0539 509 23 13