Nefesin Manyetik Alanı

Nefesin Manyetik Alanı Daireseldir

Nefesin Manyetik Alanı Daireseldir

Tüm evren enerjiden oluşur ve insan bedeni de enerjidir. Evrensel enerji tüm evrende maddede, suda, havada, toprakta bulunur. Su ve toprak, bedenimizin organizmasını oluşturur. Hava ise nefes alışverişi ile bedene girip çıkar. Bu üçlünün bedenimizdeki döngüsü sırasında salınan enerji toplamı, yaşamı yaratır. Hayat enerjisi, solunumla tamamlanır. Nefes yoluyla aldığımız pranik enerji, çakralar aracılığıyla fiziksel bedene dağıtılır. Enerji bedeni kavramına Ruh evimiz de diyebiliriz. Ruh evimizin gücü; nefesimizin gücüne bağlıdır.

Nefes; iki ayrı güç taşır. Birisi oksijen döngüsü ile fiziksel sonuç olarak çıkan elektrik gücüdür. Diğeri, tüm hücresel işlemler sonucu bedende oluşan manyetik güçtür. Bu iki gücün birleşmesi, bedene büyüsel özellikler kazandırır. Nasıl mı? Bu büyü gücünün sırrı kalpte ve nefeste…

Bedende en büyük manyetik alan kalbin etrafındadır. Diğer tüm sistemler de, özellikle endokrin bezler, ürettikleri salgılar nedeniyle manyetik alan yaratırlar. Çakralar adıyla bildiğimiz bu manyetik alanlar tüm vücutta dengede olduğunda, kalp ile beraber vücudun toplam manyetik alanını yaratırlar. Kalp vücudun merkezindedir ve ondan başlayan manyetik alan, çakralara doğru dairesel olarak yayılır. Kalpten başlayan kan dağılımı, taşıdığı oksijen ile vücuda elektriksel bir güç dağıtır. Sıradan ve farkında olunmayan nefes ile elektrik güç kendiliğinden vücuda yayılır. Manyetik güç ise belli kurallara uymayı gerektirir. Manyetik gücün sırrı ise nefeste saklıdır. Nefes alışverişine farkındalık ve dairesel döngü katılırsa, kalbin manyetik alanı sırasıyla her çakra dairesine ulaşır ve onların manyetik gücüyle büyüyerek tüm vücudu kaplar.

Kalpten Çakralara Doğru Büyüyen Enerji Alanı

Nefesinizin döngüsünün başlangıcı kalp bölgeniz olmalıdır. Kalp bölgenizden başlayan ve her yöne doğru dairesel dalga hareketiyle büyüyen bir nefeste, döngülerin süresi kalp atım hızınızla uyumlu olmalıdır. Dakikada 80 atış yapan bir kalbin, dakikadaki nefes alış sayısı 8 olmalıdır. Yani kalp atış sayısının onda biri… Kalp atım hızı dalgasının 0.10 hertz olmasını sağlayan senkronizasyon budur. Bedendeki sempatik ve parasempatik sinir sisteminin eşit ve dengede olmasını sağlayan huzur, aşk, sevgi, şükür, mutluluk frekansı bu uyumda saklıdır.

Endokrin sistemlerin yani çakraların anlık frekansları kalp ve diğer bezlerle senkronize olduğunda, bedenin etrafında torodial bir enerji alanı oluşur. Bu alan her an değişkenlik gösteren bir yapıdadır. Duygulanımlarımız ve hormon salınımlarımız, bu alanın değişkenliğini belirler… Vücutta taşınan salgılar, kanın yarattığı manyetik alanı değiştirir. Kandaki manyetik alan ise en çok hemoglobine, yani demire ve diğer elementlere bağlıdır. Tıpkı bir mıknatısın etrafında şekillenen demir tozları gibi, kalbin manyetik alanına doğru itilir ya da çekilir hemoglobin. Hemoglobinin taşıdığı oksijen, bu çekim ve itim ile en uzak hücrelere doğru yol alır ve geriye döner. Tüm bedenin kalp ile başlayan ve bedenin dışına doğru küresel olarak büyüyen manyetik alanının sırrı budur. Sürekli değişken olan bu manyetik alan, geniş, döngüsel, küresel ve senkronize olmuş bir nefes ile kontrol edilebilir. Nefesinizin hacmi, farkındalığı, bütünselliği ve kalp atım zamanıyla senkronize olması, enerji bedeninizi düzgün ve geniş bir küreye dönüştürür.

Çekiciliğin Sırrı Vücudun Manyetik Alanıdır

Manyetik alanınızın geniş ve kuvvetli olması tüm yaşamınızı olumlu yönde etkiler. Dış dünya ile iletişimlerinizde, ilişkilerinizde, popülerliğinizde, etkileme gücünüzde, insanlar tarafından algılanışınızda bu alan ile hissedilirsiniz. Güçlü görünmeniz fizik bedeninize değil, bu alanınızın büyüklüğüne bağlıdır. Etkileyici olan tüm insanların da sırrı budur.

Manyetik Gücün Merkezi Kalp’tir

DNA yapınızdaki ışıma ve manyetik güç ile, nefesinizin anlık manyetik gücünün birleşmesinden oluşan fiziksel ve ruhsal gücünüz, sizin KİM olduğunuzu belirler. Düşünceleriniz-duygularınız nedeniyle oluşan beyin dalgalarınız ile DNA ışımalarınızın yarattığı biyofotonlarınızın anda tüm evreni dolaşabileceğini ve haberleşebileceğini idrak ettiğinizde, bu idraki andaki enerji bedeninizle birleştirebildiğinizde neler yapabileceğinizi bir düşünün :)

Nefes Nefes Nefes………..

Nesrin Dabağlar

Nefes Terapisti ve Eğitmeni

İletişim: 0 539 509 23 13