Round Nefesin Bütünselliği

Nefesini Yanlara Doğru Açılarak Al

Round Nefes, nefesi bütünselliğe ulaştırma tekniğidir. Bedenin içten başlayan bir nefes ile yanlara doğru  itilmesi, kaburga bölgesinde açılım yapar. Bu sırada sırt ve böbrek bölgesinde oluşan genişleme ile tüm beden nefesin içine dahil olur.

Round Nefes

Düz üst akciğer nefesine alışmış olan beden, yanlara açılarak nefes alma sayesinde, karın bölgesinde tembelleşen kasları aktive eder. Bel, böbrek, karaciğer, mide, üreme organları, bağırsaklar gibi diyafram altında kalan organların nefes alanının içine katılması ile içten başlayarak dışarıya doğru bir balon gibi şişerek nefes almak, bütünsel nefese ulaştırır. Bütünsel nefes, üst akciğerin yarım gövde ile aldığı elektrik nefesten, manyetik gücü olan ROUND nefese geçiştir. Kök çakradan başlayarak sakral, solar, kalp ve boğaz çakralarının alanlarını nefesin içine katmak, farkındalığın genişlemesini, bedenin etrafındaki enerji alanının güçlenmesini, torus alanın manyetik gücünün etken olmasını sağlar. Round nefeste merkez nokta kalptir. Kalpten başlayarak dışarıya doğru büyüyen nefes, birliğin bütünlüğün ve tam farkındalığın bedende tezahür etmesidir. Bu nefes kullanımı nefesin elektrik gücüyle birlikte manyetik gücünü de aktive eder.

Round Nefes Tüm Yönlere Doğru Açılır

Bedenimiz iki ayrı tethedron piramitin enerji alanı içindedir. Tepe çakra ve kök çakra merkezli bu iki piramit, Yin ve Yang gibi iki ayrı kutuptadır. Tepe çakra kozmoza, kök çakra yeryüzüne bağlıdır. Birisi bütünliğe, birisi bireyselliğe yöneliktir. İkisinin birbirine zıt yönde dönmesiyle oluşan enerji alanının tam ortasında bir kanal üzerinde diğer çakralar dizilmiştir. Her çakranın bağlantılı olduğu duygu-düşünce durumları, bedenin ilgili bölgesinde enerji blokajları yapar. Bedenimizin etrafında dönen Torus manyetik alanı bu yüzden dengeli ve düzenli şeklinde değildir.

Tetrahedron

Bedenimizdeki blokajlar hangi bölgedeyse söz konusu iki piramitin de o bölgesinde enerji tıkanıklığı vardır. Her çakra ve duygu ile tek tek çalışarak duygu-düşünce alanlarımızı blokajlardan temizleyebiliriz. Dengeye geldiğimiz her çakrada piramitlerin dönüşlerinin düzelmesi nedeniyle Torus manyetik alanımız biraz daha temizlenir ve orijinal haline döner. Tepe çakrası ile kök çakra arasındaki manyetik alanın merkez noktasında ise kalp çakrası vardır. Kalbin taşıdığı yüksek manyetik alan, bedenin etrafındaki manyetiği de açıklar. Nefesin ritmi, kalbin dairesel yayılımı ile senkronize olduğunda merkezinde kalbin olduğu büyük ve düzgün bir torus kafesi yaratır. Merkezden yani kalpten başlayan bir farkındalıkta olmak, bedenin diğer uzuvlarıyla iletişim kurmayı sağlar ve enerji hatlarınızı temizler.

Sözkonusu iki piramitin temsilcisi olan Korteks-üst beyin ve bağırsak-alt beyin arasında durmadan gidip gelen insan, ancak orta noktadaki kalp beyni ve gözüyle kendisini dengeye getirebilir ve temizleyebilir.

torus nefesi

Beden ve Torus

Evrende bir makro-mikro kanunu vardır. İnsan bedenindeki bu düzenin tıpkısı Dünya ve evrende de mevcuttur. Dünyanın etrafında da tüm canlıların enerjisinden oluşan bir Torus vardır. Bu büyük Torus, tıpkı bedendeki gibi iki ayrı piramit sistemiyle çalışır. Dünyanın da çakraları vardır ve çakraların da blokajları… Savaşın, açlığın, şiddetin olduğu her bölgede tıpkı senin bedenindeki tıkanmış enerji hatları gibi LEY hatları vardır. Bu ley hatlarının üzerinde de kutsal şehirler, devasa yapılar, enerji merkezleri, tapınaklar, ibadethaneler mevcuttu… Özellikle piramitler tüm dünyayı sarmıştı… Geçmiş zaman eki kullanmamızın nedeni şudur: Bugün o piramitler ve kutsal noktalar yağmalandı, talan edildi ve oralarda bulunan kutsal semboller yok edildi. İnsanın kök çakrasına bağlı olan ve hayatta kalmak için; savaşma- saldırı- yağma- talan- cinayet gibi bireysel kazanımlara yönelmiş davranışları nedeniyle negatif enerji blokajları oluştu. Bu blokajların yansıması olarak da dünyanın etrafındaki Torus alanı dengesiz dönmektedir.

Torus Izgarası

Mikrodan Makroya doğru giden bir dönüşüm ve şifa yaratabilmek için önce kendinden başlamalısın… Önce kalp gözünü açmalısın. Sonra kalp gezegeninin etrafındaki diğer hücreleri- dokuları- organları- sistemleri kalbinin sevgi-şefkat enerjisiyle doldurmalısın. Her bir zerreni tek tek kucaklamalısın, sevmelisin ve teşekkür etmelisin. Sana küsen, sorun çıkaran, huysuzluk eden- hayatını bloke eden bölgelerini şifalandırdığında, bedeninin etrafındaki enerji hatlarını da şifalandırmaya başlarsın. Senden başlayan bu denge tüm dünyaya yayıldığında Dünyanın enerji hatları da şifaya- sevgiye- barışa- aşka- ışka açılacaktır.

Kalp gözünü açarak insanlarla bağlantı kurman, kalpten başlayan nefesler ile diğer tüm organlarınla-çakralarınla bağlantı kurman ile sembolik olarak aynıdır. Nefesin kalp ile senkronizasyonu sonucunda kozmik kalbe bağlantı gerçekleşir. Senin kalbin ile kozmik kalp ve yeryüzü arasındaki bu bağlantı, Seninle birlikte dünyayı şifalandıracaktır.

Nesrin Dabağlar

iletişim: 0539 509 23 13